Teamcoaching

We kennen allemaal de volgende twee uitdrukkingen:

“Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel”
“Het geheel is meer dan de som der delen”

Beide zijn van toepassing op teams, en het is helder welke de voorkeur heeft.

Teams doorlopen van nature diverse ontwikkelfases. Van ‘los zand’ naar een volwassen team dat resultaatverantwoordelijkheid ademt.

Stap voor stap naar een effectiever team

Het is een ladder van effectiviteit waarlangs een groep zich kan ontwikkelen. Vaak begint dat met effectief leiderschap van een coachende leider. Een leidinggevende die samen met zijn/haar team wil leren om beter samen te werken, leert dit door het gezamenlijk aanleren van teamcompetenties. Dat begint met elkaar écht leren kennen en vertrouwen en van daaruit handiger leren communiceren en samenwerken.

Persoonlijk leiderschap over de gehele linie

Dat vraagt ook om persoonlijk leiderschap, van de leider én van elk teamlid.
Een scherpe blik op het eigen gedrag, de effecten daarvan, de diepere drijfveren van eenieder en de systeemdynamiek (de patronen die belemmerend zijn voor het samen resultaten boeken): met dit totaalplaatje van het team kun je samen keuzes maken, besluiten nemen en veranderen.

De huidige realiteit als vertrekpunt

Met teamcoaching sluiten we aan bij de thema’s en vraagstukken die op dat moment spelen in het team, ook als het erom spant: bijvoorbeeld in de conflictfase. Terwijl het team werkt aan een vraagstuk (de inhoud), leren zij gezamenlijk meester te worden over hun proces.

Zo leren teams met hun leiders samen duurzaam leren, betere resultaten behalen en veranderingen implementeren. Daarbij leren zij de verschillen benutten en de wijsheid van de minderheid te gebruiken voor sterkere besluiten. Uiteindelijk kunnen de mensen in het team co-creëren en wordt 1+1 echt 3.

Ook intervisie is een mooi middel om teams duurzaam te laten leren en verder ontwikkelen. Daarom leren we teams graag effectief gedrag aan om elkaar te coachen in intervisie. Hierbij maken we gebruik van diverse methodieken (zodat teams situationeel kunnen gaan kiezen wat past) en helpen we bij het implementeren van een goed intervisieproces in de praktijk.