Privacyverklaring

Het beschermen van persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en dienstverlening van Leiderschip. Het beschermen van deze gegevens is een basisonderdeel van onze betrouwbaarheid als dienstverlener en partner. 

Na het lezen van deze privacyverklaring zal duidelijk zijn:

 • waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe jij de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen
 • hoe jouw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Leiderschip. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leiderschip verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

 
Beveiliging persoonsgegevens

Leiderschip behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt Leiderschip gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de meest recente technologische ontwikkelingen.

Doel en redenen verwerking persoonsgegevens

Leiderschip beheert en verwerkt persoonsgegevens van op basis van de volgende redenen:

 • wettelijke verplichtingen zoals de fiscale bewaarplicht 
 • uitvoering van overeenkomst zoals voor de het uitvoeren van de dienstverlening
 • toestemming van betrokkene zoals bijvoorbeeld om contact met je te mogen opnemen op basis van de gegevens die Leiderschip van jou heeft

Bezoekers website Leiderschip

Leiderschip verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. 
Leiderschip verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, of betere afstemming van producten en diensten.

Externe dienstverleners en andere sites

Als je via een digitale dienst van Leiderschip terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Cookies

Leiderschip gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leiderschip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leiderschip verstrekt jouw gegevens nooit aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.
 • Als je wilt weten welke persoonsgegevens Leiderschip van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Leiderschip behandelt jouw verzoek binnen een redelijke termijn.
 • Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 • Je kunt in een aantal gevallen vragen om verwijdering of wissing van jouw gegevens.
 • Wil je de (digitale) persoonsgegevens die de Leiderschip van jou verwerkt ontvangen, dan kun je een beroep doen op het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je je gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.
 • Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw gegevens of daartegen bezwaar maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leiderschip neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Het je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via 06 – 27 37 16 26 of info@leiderschip.nl.